• All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
artoppod
v123
artoppod
2265
2
hogeris
v36
nus
2236
3
BBKing
v138
AdsRiskbot
2211
4
TaroKong
v644
TaroKong
2179
5
Hohol
v142
Hohol
2167
6
Owl_Block
v274
Owl
2150
7
ShapeShifter
v136
cowzow
2145
8
Kubisme
v80
Corniel
2092
9
kuburis
v35
kuburow
2083
10
Real_Block
v76
Real
2073
11
efret1
v99
Kamikaze
2065
12
WildCat
v23
WildCat
2055
13
BotFactory1_Block
v3
BotFactory1
2050
14
dizzy
v106
caffeine
2048
15
BlockParty
v36
DaFish
2024
16
MightyBow
v164
MightyBow
1999
17
Jaeger
v283
melsonator
1979
18
August6
v155
bems
1976
19
SunBlock
v64
PhilipBruvoll
1954
20
tvv766
v28
tvv766
1949
21
cube
v62
cube
1936
22
dropbot
v18
rahenri
1894
23
aztyur
v190
aztyur
1875
24
SetoSan
v87
SetoSan
1864
25
Aleks_Block
v181
Aleks
1864
26
zluhcs
v81
zluhcs
1864
27
PatriotBot
v123
jjohns82
1854
28
wow_Block
v157
wow
1853
29
Atlantis
v31
Orca
1837
30
IJustLOSTZ
v57
Woitee
1816
31
AldaBlock
v40
Aldarrion
1813
32
planB
v30
planB
1810
33
DawgBlockerson
v261
DogofHouseDog
1810
34
yztetris
v20
sleepygoat
1727
35
BBX
v135
kevin
1720
36
Calculon
v0
cize
1706
37
blocksUNITE
v184
Frax
1704
38
Ganymede
v336
neurocore
1690
39
CrushOMatic
v63
SoulCrusher
1685
40
WETErok
v60
WETErok
1680
41
GTAgency2
v11
Deluth
1672
42
Alfy_Block
v137
Alfy
1660
43
TetrisMaster
v71
Sazmah
1660
44
blockogryz
v79
skalogryz
1645
45
juanbmerino_Block
v69
juanbmerino
1638
46
Sven
v66
SvenPetroll
1636
47
ByGGy_Block
v29
ByGGy
1624
48
RedDeath
v64
MartianW
1577
49
locutus
v16
locutus
1521
50
WWUnderbot
v51
aiboss
1487
51
moyashi_Block
v0
moyashi
1327
52
Lctao13_Block
v9
Lctao13
1295
53
Stevey_Block
v64
Stevey
1259
54
lana5605_Block
v0
lana5605
1164

flgdev

Ukraine
  • Total Score

    1653

  • Overal Rank

    402th

2328
72
2690
5090

Competition ranking

  • Texas Hold 'em