C# Bots Leaderboard

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
JzarGo
v84
kurty
2596
2
Elliot
v60
AdsRiskbot
2475
3
HenricF_Go
v11
HenricF
2011
4
TroGOtog
v36
Trogatog
1926
5
AlphaGo
v5
craus
1725
6
Wim
v15
Corniel
1408
7
mateki_Go
v0
mateki
1174
8
mindbot
v0
mindgame
1150
9
ThirdEye
v9
Logic
872
10
GoGewBagBot
v72
Doushibag
390
11
AlwaysJoke_Go
v0
AlwaysJoke
-200