Java Bots Leaderboard

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
TanGo
v24
woru
3255
2
CowZow
v21
cowzow
2738
3
GoJohnnyGo
v18
DaFish
2676
4
Zverig
v8
p704
2675
5
BugyoGo
v56
Banderas
2579
6
NN9x9Filter
v5
hitechbunny
2275
7
OmegaGo
v13
OmegaGo
2264
8
GoPowerRanger
v22
stilkin
2067
9
Deception
v20
VictorK
2006
10
aisu518_Go
v9
aisu518
1992
11
thraxxaldor_Go
v43
thraxxaldor
1980
12
bbovaird_Go
v76
bbovaird
1944
13
Pinky
v79
aho
1914
14
Hohol
v21
Hohol
1868
15
Irene
v50
OhPointFive
1865
16
WeiQi
v11
jvo
1835
17
BotOfLove
v20
UnicornOfLove
1683
18
peeta24_Go
v17
peeta24
1407
19
backman_Go
v0
backman
1258
20
Ceyhan_Go
v0
Ceyhan
1224
21
Zwiebeljunge_Go
v1
Zwiebeljunge
1197
22
akbarsempoi_Go
v0
akbarsempoi
1196
23
Drafter_Go
v0
Drafter
1174
24
mCamp_Go
v0
mCamp
1167
25
Bonjowi_Go
v0
Bonjowi
1165
26
jim_Go
v0
jim
1148
27
goBig
v44
HybridFishCow
1118
28
HowDoIGo_Go
v6
HowDoIGo
1051
29
melBot
v16
barre437
1037
30
iappscrazy_Go
v42
iappscrazy
692
31
NeedMoreMoves
v41
Kobrasadetin
655
32
GeoVa_Go
v8
GeoVa
273
33
Nytrox_Go
v12
Nytrox
-151
34
echerman_Go
v0
echerman
-196
35
marianaS_Go
v0
marianaS
-196
36
proSERGiUU_Go
v1
proSERGiUU
-243
37
Saad_Go
v0
Saad
-252