• All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
Bug4ever
v147
NotABug
2000
2
HalesJewett
v70
Gullesnuffs
2000
3
Daporan_Ultimate
v430
Daporan
1981
4
TParty
v12
DaFish
1971
5
Razor
v26
pepijno
1965
6
Ultraviolet
v65
timfoden
1961
7
TripleBot
v114
toma
1950
8
ABotHasNoName
v199
ghooo
1938
9
Toebot
v34
rahenri
1933
10
Jaeger
v57
melsonator
1846
11
ButterCheeseEgg
v69
jvo
1842
12
Daybreak
v194
btzy
1801
13
Calculon
v41
cize
1794
14
Marvin
v63
zoervleisj
1783
15
DarthJarJar
v27
blaavogn
1779
16
brent_Ultimate
v42
brent
1775
17
ustimaw_Ultimate
v21
ustimaw
1769
18
genetic
v69
hsh
1762
19
randomv2
v29
dbousque
1751
20
ChickenFeed
v44
ChickenCoop
1749
21
FrankTheTank
v88
Bytekeeper
1745
22
Lysistrate
v29
ingwa
1740
23
HyzlHyz
v116
GenMate
1737
24
infsup
v6
supinf
1734
25
SimulatedButter
v22
Wijsgeert
1731
26
kindanoob_Ultimate
v386
kindanoob
1715
27
AdmiralShadow
v159
AdmiralShadow
1711
28
tvv766
v35
tvv766
1711
29
Kaasschaaf
v31
Corniel
1701
30
Bazyleusz
v15
mareksom
1699
31
jessetvogel
v54
jessevogel
1698
32
DolanTrump
v184
Bafegox
1692
33
Gynther_Ultimate
v45
Gynther
1690
34
Toast
v144
Marmite
1688
35
Ananas
v36
JohnSmith
1684
36
Bonaparte
v87
WardBeullens
1683
37
Bob
v46
tomasf
1672
38
stefanzzz_Ultimate
v3
stefanzzz
1671
39
Ardvreck
v53
elDroid
1668
40
Binks
v13
maek
1667
41
TicTacker
v18
KaYBlitZ
1656
42
MDENeverDies
v151
taylorules
1648
43
Carlos
v11
coastwise
1640
44
UltimateQ3
v15
LookForward
1620
45
luckman_Ultimate
v35
luckman
1606
46
CBteamName
v61
tzapzoor
1602
47
CarloUltimate
v2
CarloUltimate
1599
48
heroinaMea
v158
pikachu
1597
49
kebab
v115
nhum
1563
50
void
v7
osushkov
1557
51
JoeJegosu
v24
JOEjegos
1524
52
Digimitsu
v79
Digimitsu
1513
53
AdrianNastase_Ultimate
v39
AdrianNastase
1491
54
cyclops
v21
washier
1482
55
Enchante_Ultimate
v17
Enchante
1480
56
Risso
v10
Orca
1460
57
amshTicTac
v47
amshee
1453
58
Terminator
v18
jipson7
1435
59
botbot
v19
wobbyluck
1432
60
eamal27_Ultimate
v0
eamal27
1431
61
Suodeth
v24
Suodeth
1411
62
BoteOye_Ultimate
v2
BoteOye
1410
63
Sherlock
v209
coler706
1398
64
Flaghacker_Ultimate
v20
Flaghacker
1385
65
TeelinFeelin
v44
Teelin
1347
66
Suleman_Ultimate
v13
Suleman
1333
67
vikkubot
v77
vbalwada
1331
68
PHPContenderBot
v32
avenger
1318
69
Pizzabot
v39
Pizzaroot
1273
70
Handcrafted
v30
Dahrkael
1272
71
Jenny
v11
lament
1228
72
matthijsman_Ultimate
v4
matthijsman
1200
73
GeoVa_Ultimate
v0
GeoVa
1028
74
BotZero
v0
christdonnelly
1027
75
GRBRAS_Ultimate
v1
GRBRAS
1005
76
DreBot
v0
DrevanTonder
990
77
UltiBug
v0
Owen
987
78
pdevine192_Ultimate
v2
pdevine192
983
79
vubinhne_Ultimate
v1
vubinhne
983
80
MattMorris_Ultimate
v0
MattMorris
935
81
c3lphie_Ultimate
v0
c3lphie
671