• All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
Bug4ever
v147
NotABug
2364
2
Daporan_Ultimate
v430
Daporan
2343
3
Ultraviolet
v65
timfoden
2298
4
TParty
v12
DaFish
2296
5
Toebot
v34
rahenri
2244
6
Jaeger
v57
melsonator
2228
7
ButterCheeseEgg
v69
jvo
2160
8
brent_Ultimate
v42
brent
2124
9
Marvin
v63
zoervleisj
2099
10
DarthJarJar
v27
blaavogn
2097
11
genetic
v69
hsh
2074
12
Calculon
v41
cize
2072
13
Daybreak
v194
btzy
2049
14
ChickenFeed
v44
ChickenCoop
2034
15
FrankTheTank
v88
Bytekeeper
2029
16
TripleBot
v114
toma
1995
17
AdmiralShadow
v159
AdmiralShadow
1964
18
HalesJewett
v70
Gullesnuffs
1961
19
Razor
v26
pepijno
1951
20
Automatic
v1
Tactoe
1951
21
Binks
v13
maek
1918
22
infsup
v6
supinf
1918
23
Bazyleusz
v15
mareksom
1890
24
Fizz
v926
O3A
1880
25
SimulatedButter
v22
Wijsgeert
1877
26
CarloUltimate
v2
CarloUltimate
1876
27
HyzlHyz
v116
GenMate
1875
28
ABotHasNoName
v199
ghooo
1874
29
ustimaw_Ultimate
v21
ustimaw
1858
30
BoteOye_Ultimate
v3
BoteOye
1848
31
tvv766
v35
tvv766
1842
32
Bonaparte
v87
WardBeullens
1831
33
Lysistrate
v29
ingwa
1829
34
Gynther_Ultimate
v45
Gynther
1821
35
kindanoob_Ultimate
v386
kindanoob
1815
36
Bob
v46
tomasf
1815
37
randomv2
v29
dbousque
1799
38
Toast
v144
Marmite
1784
39
DolanTrump
v184
Bafegox
1782
40
Kaasschaaf
v31
Corniel
1776
41
jessetvogel
v54
jessevogel
1774
42
stefanzzz_Ultimate
v3
stefanzzz
1771
43
CBteamName
v61
tzapzoor
1750
44
BotFactory1_Ultimate
v3
BotFactory1
1749
45
Suleman_Ultimate
v15
Suleman
1742
46
luckman_Ultimate
v35
luckman
1731
47
Carlos
v11
coastwise
1729
48
Ananas
v36
JohnSmith
1673
49
TicTacker
v18
KaYBlitZ
1673
50
heroinaMea
v158
pikachu
1595
51
Ultimus
v12
jordao
1526
52
Marrazoak_Ultimate
v26
Marrazoak
1512
53
Suodeth
v25
Suodeth
1427
54
kalisb_Ultimate
v1
kalisb
1407
55
BotRox
v3
ikrocks
1306
56
PietroMaximoff
v12
pietromaximoff
1106
57
Uditjuyal_Ultimate
v0
Uditjuyal
1103
58
EgorZ_Ultimate
v1
EgorZ
1032
59
alihassan_Ultimate
v0
alihassan
1011

AlexShulga

Russian Federation
  • Total Score

    1481

  • Overal Rank

    667th

260
55
270
585

Competition ranking