C++ Bots Leaderboard

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
Bug4ever
v147
NotABug
2372
2
Ultraviolet
v65
timfoden
2302
3
TParty
v12
DaFish
2289
4
Toebot
v34
rahenri
2281
5
brent_Ultimate
v42
brent
2123
6
DarthJarJar
v27
blaavogn
2113
7
Daybreak
v194
btzy
2110
8
genetic
v69
hsh
2089
9
Automatic
v1
Tactoe
1999
10
ustimaw_Ultimate
v21
ustimaw
1992
11
infsup
v6
supinf
1975
12
HalesJewett
v70
Gullesnuffs
1969
13
CarloUltimate
v2
CarloUltimate
1955
14
SimulatedButter
v22
Wijsgeert
1951
15
Razor
v26
pepijno
1939
16
Binks
v13
maek
1932
17
Bonaparte
v87
WardBeullens
1915
18
ABotHasNoName
v199
ghooo
1905
19
Bob
v46
tomasf
1872
20
Lysistrate
v29
ingwa
1839
21
Gynther_Ultimate
v45
Gynther
1835
22
DolanTrump
v184
Bafegox
1827
23
HyzlHyz
v116
GenMate
1811
24
jessetvogel
v54
jessevogel
1802
25
kindanoob_Ultimate
v386
kindanoob
1795
26
Bazyleusz
v15
mareksom
1795
27
stefanzzz_Ultimate
v3
stefanzzz
1772
28
Carlos
v11
coastwise
1751
29
Ananas
v36
JohnSmith
1745
30
CBteamName
v61
tzapzoor
1734
31
roxcristi_Ultimate
v1
roxcristi
1657