Warlight AI Challenge

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
SupremeDalek
v379
Norman
2789
2
GreenTea
v122
GreenTea
2723
3
pedrito
v173
pedrito
2630
4
AdsRiskbot
v245
AdsRiskbot
2592
5
Gadzbot
v1336
125ch209
2569
6
Ender
v81
Ender
2547
7
psWarlighter
v101
psenough
2530
8
WisdomsPower
v138
Garrett
2487
9
LuksianWarrior
v113
luksian
2486
10
Pinky
v167
aho
2446
11
TheeYo
v246
Thee?Yo!
2435
12
Trogabot
v668
Trogatog
2424
13
cheeser_Warlight
v89
cheeser
2421
14
AlwaysMoving
v111
AlwaysMoving
2385
15
Alleirbag
v150
alleirbag
2344
16
HouplessBot
v41
Houp
2332
17
Dbagbot
v85
Doushibag
2331
18
KewaKareban
v182
kendou
2294
19
Herz
v229
herz
2278
20
Muli
v226
Muli
2257
21
rgonzalez72_Warlight
v18
rgonzalez72
2254
22
matthijsman
v94
matthijsman
2233
23
RaptorKiller
v141
trevphil
2226
24
Gir
v35
KompjoeFriek
2181
25
mweb
v479
mweb
2177
26
DreamBot
v11
Corwine
2170
27
TheBrain
v355
ahokiller
2143
28
dni_Warlight
v223
dni
2136
29
RaptorBot
v406
AllianceBot
2118
30
craig_Warlight
v128
craig
2115
31
Eru27_Warlight
v54
Eru27
2064
32
kleyah_Warlight
v89
kleyah
2054
33
locutus
v7
locutus
2049
34
JimmSlimm_Warlight
v4
JimmSlimm
2044
35
Damian_Warlight
v228
Damian
2042
36
RunningBot
v145
MasterJos
2041
37
IntractableBug
v27
nagromo
2033
38
shinobi_Warlight
v71
shinobi
1998
39
FlowzillaBot
v95
flostim
1995
40
Hivemind
v6
aether
1993
41
MrRobot
v5
heroix
1986
42
CrazyGoat
v22
BYC
1979
43
Punisher
v253
Sharky
1976
44
Superperforator
v123
cabbage
1916
45
lazarant
v6
lazarant
1916
46
Toldea
v71
Toldea
1880
47
MrShovaShova
v52
tinnedtuna
1870
48
huwbot
v41
huw
1860
49
varaxor_Warlight
v43
varaxor
1782
50
bgreengus_Warlight
v20
bgreengus
1671
51
Khainer
v28
Khainer
1445
52
ribben_Warlight
v2
ribben
1391