Warlight AI Challenge

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
GreenTea
v122
GreenTea
2800
2
SupremeDalek
v379
Norman
2706
3
AdsRiskbot
v245
AdsRiskbot
2705
4
pedrito
v173
pedrito
2573
5
Pinky
v167
aho
2538
6
psWarlighter
v101
psenough
2533
7
Ender
v81
Ender
2524
8
Trogabot
v668
Trogatog
2467
9
LuksianWarrior
v113
luksian
2447
10
Gadzbot
v1336
125ch209
2436
11
TheeYo
v246
Thee?Yo!
2432
12
cheeser_Warlight
v89
cheeser
2416
13
WisdomsPower
v138
Garrett
2404
14
HouplessBot
v41
Houp
2389
15
Alleirbag
v150
alleirbag
2377
16
TheBrain
v355
ahokiller
2375
17
RaptorBot
v406
AllianceBot
2347
18
Herz
v229
herz
2329
19
Dbagbot
v85
Doushibag
2284
20
AlwaysMoving
v111
AlwaysMoving
2275
21
mweb
v479
mweb
2264
22
Damian_Warlight
v228
Damian
2256
23
Muli
v226
Muli
2248
24
KewaKareban
v182
kendou
2207
25
matthijsman
v94
matthijsman
2193
26
kleyah_Warlight
v89
kleyah
2192
27
Gir
v35
KompjoeFriek
2185
28
rgonzalez72_Warlight
v18
rgonzalez72
2170
29
Eru27_Warlight
v54
Eru27
2141
30
huwbot
v41
huw
2131
31
FlowzillaBot
v95
flostim
2090
32
RaptorKiller
v141
trevphil
2081
33
Punisher
v253
Sharky
2069
34
dni_Warlight
v223
dni
2045
35
Toldea
v71
Toldea
2030
36
lazarant
v6
lazarant
2027
37
shinobi_Warlight
v71
shinobi
2025
38
MrRobot
v5
heroix
1991
39
DreamBot
v11
Corwine
1982
40
locutus
v7
locutus
1976
41
RunningBot
v145
MasterJos
1970
42
IntractableBug
v27
nagromo
1964
43
craig_Warlight
v128
craig
1959
44
JimmSlimm_Warlight
v4
JimmSlimm
1958
45
Hivemind
v6
aether
1937
46
Superperforator
v123
cabbage
1844
47
CrazyGoat
v22
BYC
1811
48
Unknown
v7
McTwist
1778
49
bgreengus_Warlight
v20
bgreengus
1721
50
N3cr0Bot
v2
N3cr0m4nc3
1581
51
Rataplan
v71
Corniel
1540
52
vdking_Warlight
v123
vdking
1493
53
loganms_Warlight
v18
loganms
1469
54
seb135_Warlight
v0
seb135
1391
55
15381ai_Warlight
v0
15381ai
1387
56
takhan2_Warlight
v0
takhan2
1305
57
bitschiff_Warlight
v0
bitschiff
1162