Warlight AI Challenge

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
SupremeDalek
v379
Norman
2830
2
GreenTea
v122
GreenTea
2736
3
AdsRiskbot
v245
AdsRiskbot
2678
4
Ender
v81
Ender
2543
5
pedrito
v173
pedrito
2541
6
Gadzbot
v1336
125ch209
2539
7
psWarlighter
v101
psenough
2516
8
Pinky
v167
aho
2495
9
LuksianWarrior
v113
luksian
2470
10
cheeser_Warlight
v89
cheeser
2449
11
WisdomsPower
v138
Garrett
2410
12
TheeYo
v246
Thee?Yo!
2392
13
AlwaysMoving
v111
AlwaysMoving
2385
14
Trogabot
v668
Trogatog
2369
15
KewaKareban
v182
kendou
2329
16
Dbagbot
v85
Doushibag
2313
17
Alleirbag
v150
alleirbag
2311
18
Muli
v226
Muli
2291
19
RaptorKiller
v141
trevphil
2270
20
Herz
v229
herz
2258
21
Damian_Warlight
v228
Damian
2238
22
rgonzalez72_Warlight
v18
rgonzalez72
2238
23
TheBrain
v355
ahokiller
2231
24
HouplessBot
v41
Houp
2230
25
RaptorBot
v406
AllianceBot
2221
26
Gir
v35
KompjoeFriek
2216
27
matthijsman
v94
matthijsman
2185
28
RunningBot
v145
MasterJos
2143
29
mweb
v479
mweb
2120
30
DreamBot
v11
Corwine
2095
31
Eru27_Warlight
v54
Eru27
2084
32
Punisher
v253
Sharky
2082
33
craig_Warlight
v128
craig
2074
34
shinobi_Warlight
v71
shinobi
2072
35
kleyah_Warlight
v89
kleyah
2019
36
locutus
v7
locutus
2014
37
FlowzillaBot
v95
flostim
1998
38
dni_Warlight
v223
dni
1991
39
IntractableBug
v27
nagromo
1988
40
CrazyGoat
v22
BYC
1984
41
MrRobot
v5
heroix
1978
42
JimmSlimm_Warlight
v4
JimmSlimm
1978
43
Hivemind
v6
aether
1942
44
Toldea
v71
Toldea
1938
45
lazarant
v6
lazarant
1921
46
huwbot
v41
huw
1898
47
Superperforator
v123
cabbage
1866
48
varaxor_Warlight
v43
varaxor
1696
49
bgreengus_Warlight
v20
bgreengus
1685
50
Khainer
v28
Khainer
1609
51
Unknown
v7
McTwist
1599
52
vdking_Warlight
v103
vdking
1386
53
lawyerer_Warlight
v1
lawyerer
1352
54
ericlundmark_Warlight
v3
ericlundmark
1196