Warlight AI Challenge

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
SupremeDalek
v379
Norman
2761
2
GreenTea
v122
GreenTea
2756
3
AdsRiskbot
v245
AdsRiskbot
2695
4
psWarlighter
v101
psenough
2553
5
pedrito
v173
pedrito
2541
6
Pinky
v167
aho
2533
7
Ender
v81
Ender
2524
8
Gadzbot
v1336
125ch209
2517
9
cheeser_Warlight
v89
cheeser
2449
10
LuksianWarrior
v113
luksian
2441
11
WisdomsPower
v138
Garrett
2425
12
Dbagbot
v85
Doushibag
2388
13
TheeYo
v246
Thee?Yo!
2385
14
Trogabot
v668
Trogatog
2385
15
HouplessBot
v41
Houp
2356
16
Herz
v229
herz
2345
17
TheBrain
v355
ahokiller
2323
18
RaptorBot
v406
AllianceBot
2314
19
AlwaysMoving
v111
AlwaysMoving
2307
20
Damian_Warlight
v228
Damian
2305
21
Alleirbag
v150
alleirbag
2295
22
KewaKareban
v182
kendou
2268
23
mweb
v479
mweb
2219
24
Muli
v226
Muli
2215
25
kleyah_Warlight
v89
kleyah
2194
26
rgonzalez72_Warlight
v18
rgonzalez72
2186
27
matthijsman
v94
matthijsman
2164
28
Punisher
v253
Sharky
2160
29
Toldea
v71
Toldea
2115
30
Gir
v35
KompjoeFriek
2109
31
FlowzillaBot
v95
flostim
2089
32
RaptorKiller
v141
trevphil
2080
33
huwbot
v41
huw
2080
34
Eru27_Warlight
v54
Eru27
2065
35
JimmSlimm_Warlight
v4
JimmSlimm
2016
36
craig_Warlight
v128
craig
2015
37
IntractableBug
v27
nagromo
2010
38
shinobi_Warlight
v71
shinobi
2010
39
lazarant
v6
lazarant
2009
40
locutus
v7
locutus
1966
41
Hivemind
v6
aether
1964
42
DreamBot
v11
Corwine
1960
43
MrRobot
v5
heroix
1958
44
RunningBot
v145
MasterJos
1946
45
dni_Warlight
v223
dni
1933
46
CrazyGoat
v22
BYC
1861
47
Unknown
v7
McTwist
1800
48
Superperforator
v123
cabbage
1776
49
bgreengus_Warlight
v20
bgreengus
1662
50
varaxor_Warlight
v43
varaxor
1621
51
loganms_Warlight
v18
loganms
1446
52
vdking_Warlight
v123
vdking
1440
53
N3cr0Bot
v2
N3cr0m4nc3
1408
54
lawyerer_Warlight
v1
lawyerer
1317
55
bitschiff_Warlight
v0
bitschiff
1295
56
ericlundmark_Warlight
v3
ericlundmark
1104