Warlight AI Challenge

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
SupremeDalek
v379
Norman
2795
2
GreenTea
v122
GreenTea
2745
3
AdsRiskbot
v245
AdsRiskbot
2701
4
BotFactory1_Warlight
v7
BotFactory1
2624
5
Pinky
v167
aho
2619
6
pedrito
v173
pedrito
2609
7
Gadzbot
v1336
125ch209
2548
8
psWarlighter
v101
psenough
2528
9
Ender
v81
Ender
2484
10
cheeser_Warlight
v89
cheeser
2447
11
TheeYo
v246
Thee?Yo!
2441
12
WisdomsPower
v138
Garrett
2440
13
Herz
v229
herz
2435
14
LuksianWarrior
v113
luksian
2424
15
Dbagbot
v85
Doushibag
2380
16
Trogabot
v668
Trogatog
2372
17
RaptorBot
v406
AllianceBot
2330
18
mweb
v479
mweb
2312
19
AlwaysMoving
v111
AlwaysMoving
2304
20
TheBrain
v355
ahokiller
2295
21
Damian_Warlight
v228
Damian
2294
22
Alleirbag
v150
alleirbag
2286
23
KewaKareban
v182
kendou
2284
24
HouplessBot
v41
Houp
2281
25
kleyah_Warlight
v89
kleyah
2230
26
Muli
v226
Muli
2195
27
Gir
v35
KompjoeFriek
2186
28
matthijsman
v94
matthijsman
2181
29
Punisher
v253
Sharky
2128
30
FlowzillaBot
v95
flostim
2115
31
huwbot
v41
huw
2105
32
rgonzalez72_Warlight
v18
rgonzalez72
2104
33
Toldea
v71
Toldea
2091
34
shinobi_Warlight
v71
shinobi
2063
35
RaptorKiller
v141
trevphil
2038
36
dni_Warlight
v223
dni
2024
37
Eru27_Warlight
v54
Eru27
1994
38
locutus
v7
locutus
1969
39
craig_Warlight
v128
craig
1953
40
IntractableBug
v27
nagromo
1952
41
lazarant
v6
lazarant
1947
42
JimmSlimm_Warlight
v4
JimmSlimm
1941
43
MrRobot
v5
heroix
1935
44
Hivemind
v6
aether
1924
45
DreamBot
v11
Corwine
1903
46
RunningBot
v145
MasterJos
1898
47
Superperforator
v123
cabbage
1861
48
CrazyGoat
v22
BYC
1857
49
Kevin
v127
passionguan
1845
50
Unknown
v7
McTwist
1770
51
Underpeak
v6
Underpeak
1593
52
Merkel_Warlight
v13
Merkel
1540
53
Mrma
v10
josipmrden
1492
54
LandTigerBot
v18
R3VOLUTION
1462
55
bagz_Warlight
v0
bagz
1460
56
rclulo_Warlight
v0
rclulo
1452
57
FrontLineBot
v17
Ceymour
1449
58
AttacBot
v23
dvaneson
1422
59
herberholz_Warlight
v19
herberholz
1419
60
LandDragonBot
v11
BJG
1418
61
jwf1112_Warlight
v2
jwf1112
1355
62
dejazzerTheyEx
v0
dejazzer
1303
63
AttacBot2
v5
psuCS541
1291
64
randombot
v8
sharkbait
1277
65
calamity_Warlight
v0
calamity
1195
66
LandShark
v36
TeamIdiot
1188
67
Yatagarasu_Warlight
v22
Yatagarasu
1185