Warlight AI Challenge

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
SupremeDalek
v379
Norman
2845
2
GreenTea
v122
GreenTea
2798
3
AdsRiskbot
v245
AdsRiskbot
2694
4
BotFactory1_Warlight
v7
BotFactory1
2616
5
Gadzbot
v1336
125ch209
2603
6
Pinky
v167
aho
2592
7
pedrito
v173
pedrito
2573
8
psWarlighter
v101
psenough
2529
9
Ender
v81
Ender
2483
10
Herz
v229
herz
2469
11
cheeser_Warlight
v89
cheeser
2445
12
WisdomsPower
v138
Garrett
2424
13
LuksianWarrior
v113
luksian
2399
14
RaptorBot
v406
AllianceBot
2367
15
TheeYo
v246
Thee?Yo!
2365
16
Trogabot
v668
Trogatog
2337
17
HouplessBot
v41
Houp
2330
18
TheBrain
v355
ahokiller
2324
19
Alleirbag
v150
alleirbag
2308
20
KewaKareban
v182
kendou
2304
21
Dbagbot
v85
Doushibag
2301
22
mweb
v479
mweb
2264
23
Damian_Warlight
v228
Damian
2257
24
Muli
v226
Muli
2254
25
AlwaysMoving
v111
AlwaysMoving
2227
26
matthijsman
v94
matthijsman
2206
27
rgonzalez72_Warlight
v18
rgonzalez72
2189
28
FlowzillaBot
v95
flostim
2152
29
Gir
v35
KompjoeFriek
2146
30
Punisher
v253
Sharky
2121
31
Toldea
v71
Toldea
2118
32
kleyah_Warlight
v89
kleyah
2101
33
RaptorKiller
v141
trevphil
2099
34
shinobi_Warlight
v71
shinobi
2080
35
Eru27_Warlight
v54
Eru27
2034
36
huwbot
v41
huw
1985
37
JimmSlimm_Warlight
v4
JimmSlimm
1983
38
lazarant
v6
lazarant
1976
39
locutus
v7
locutus
1974
40
DreamBot
v11
Corwine
1958
41
craig_Warlight
v128
craig
1948
42
Hivemind
v6
aether
1947
43
dni_Warlight
v223
dni
1943
44
IntractableBug
v27
nagromo
1935
45
MrRobot
v5
heroix
1913
46
RunningBot
v145
MasterJos
1883
47
Superperforator
v123
cabbage
1851
48
CrazyGoat
v22
BYC
1830
49
Unknown
v7
McTwist
1712
50
mbarlow_Warlight
v22
mbarlow
1542
51
dejazzerTheyEx
v0
dejazzer
1408
52
TulgarBoryenka_Warlight
v0
TulgarBoryenka
1397
53
Random
v0
chaos
1389
54
KathleenBaert1
v0
kathleenbaert
1387
55
Ceymour_Warlight
v0
Ceymour
1383
56
calamity_Warlight
v0
calamity
1381
57
LandTigerBot
v0
R3VOLUTION
1381