Warlight AI Challenge

  • All bots
  • Institutes
  • Countries
  • Languages
1
GreenTea
v122
GreenTea
2790
2
SupremeDalek
v379
Norman
2779
3
AdsRiskbot
v245
AdsRiskbot
2639
4
Pinky
v167
aho
2635
5
pedrito
v173
pedrito
2611
6
BotFactory1_Warlight
v7
BotFactory1
2610
7
Gadzbot
v1336
125ch209
2550
8
TheeYo
v246
Thee?Yo!
2486
9
psWarlighter
v101
psenough
2484
10
Ender
v81
Ender
2475
11
WisdomsPower
v138
Garrett
2447
12
cheeser_Warlight
v89
cheeser
2414
13
Trogabot
v668
Trogatog
2407
14
Herz
v229
herz
2406
15
LuksianWarrior
v113
luksian
2395
16
HouplessBot
v41
Houp
2351
17
RaptorBot
v406
AllianceBot
2320
18
Dbagbot
v85
Doushibag
2311
19
Alleirbag
v150
alleirbag
2281
20
TheBrain
v355
ahokiller
2279
21
mweb
v479
mweb
2258
22
Damian_Warlight
v228
Damian
2253
23
AlwaysMoving
v111
AlwaysMoving
2237
24
Muli
v226
Muli
2235
25
matthijsman
v94
matthijsman
2201
26
KewaKareban
v182
kendou
2192
27
rgonzalez72_Warlight
v18
rgonzalez72
2151
28
Eru27_Warlight
v54
Eru27
2120
29
FlowzillaBot
v95
flostim
2119
30
Toldea
v71
Toldea
2117
31
Gir
v35
KompjoeFriek
2109
32
Punisher
v253
Sharky
2095
33
kleyah_Warlight
v89
kleyah
2091
34
shinobi_Warlight
v71
shinobi
2079
35
RaptorKiller
v141
trevphil
2070
36
lazarant
v6
lazarant
2024
37
IntractableBug
v27
nagromo
1997
38
craig_Warlight
v128
craig
1983
39
locutus
v7
locutus
1979
40
JimmSlimm_Warlight
v4
JimmSlimm
1975
41
dni_Warlight
v223
dni
1963
42
MrRobot
v5
heroix
1961
43
DreamBot
v11
Corwine
1960
44
RunningBot
v145
MasterJos
1956
45
huwbot
v41
huw
1951
46
Hivemind
v6
aether
1927
47
CrazyGoat
v22
BYC
1913
48
Superperforator
v123
cabbage
1808
49
Unknown
v7
McTwist
1717
50
mbarlow_Warlight
v22
mbarlow
1503
51
pwn3ros_Warlight
v78
pwn3ros
1446
52
greenreactor_Warlight
v0
greenreactor
1260
53
olek66621_Warlight
v0
olek66621
1254